Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/16/ΕΕ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ.

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  

Άρθρο 65, Συμπλήρωση της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του ν.4093/2012 και του άρθρου 40 ν. 4141/2013 :Η συγκεκριμένη ρύθμιση αποσκοπεί στην αποσαφήνιση της έννοιας του οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο υπολογίζεται το ειδικό επίδομα πολυτέκνων του άρθρου 40 του ν. 4141/2013 (Α’ 81) και το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του ν. 4093/2012 (Α’ 222). Συγκεκριμένα, στην έννοια του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος περιλαμβάνονται όλα τα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή και ανεξαρτήτως τρόπου φορολόγησης (αυτοτελώς φορολογούμενα ή φορολογούμενα με ειδικό τρόπο κόκ). Η προσθήκη αυτή είναι αναγκαία  προκειμένου η δημοσιονομική δαπάνη να ανταποκριθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.
Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013

ΝΕΑ Οικογενειακά Επιδόματα- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ ΟΓΑ


Με το ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α'/12-11-2012) θεσπίζεται Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων, το οποίο θα χορηγείται σε όλες τις οικογένειες από το πρώτο παιδί, με εισοδηματικά κριτήρια.
Με το ν.4141/2013 αρ.40 θεσπίζεται Ειδικό Επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ http://www.oga.gr/attach/oikogeneiaka_info.pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Α21 http://www.oga.gr/attach/infoA21.pdf
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ Α21 (ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Α21 ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ http://www.oga.gr/attach/entypoA21.pdf μέσω του περιβάλλοντος TaxisNet http://www.gsis.gr/gsis_site/μετά την οριστική υποβολή της φορολογικής δήλωσης)
  
http://www.oga.gr/index.php?pg=epidomata12

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ - ΝΟΜΟΣ 4141/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ`
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Άρθρο 40
Ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων
1. Καταβάλλεται ειδικά στις οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα ειδικό επίδομα
τριτέκνων και πολυτέκνων, το οποίο ορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ κατ` έτος για κάθε
τέκνο,
εφόσον το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα είναι μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες
(45.000) ευρώ

ENIAIO ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΚΝΩΝ - ΝΟΜΟΣ 4093/2012 , ΦΕΚ 222 Α' /12-11-2012

ΙΑ.2. ΕΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΚΝΩΝ
1. Θεσπίζεται ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων, το οποίο αντικαθιστά τα καταργούμενα με
τις
υποπεριπτώσεις 12 και 14 της παρούσας διάταξης οικογενειακά επιδόματα.
2. Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων καταβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των
εξαρτώμενων τέκνων, την κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και την
εισοδηματική
κατηγορία.
Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο
πρώτος
γονέας έχει στάθμιση 1, ο δεύτερος γονέας έχει στάθμιση 1/3 και κάθε εξαρτώμενο τέκνο
έχει
στάθμιση 1/6. Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το καθαρό, ετήσιο, οικογενειακό εισόδημα
(φορολογητέο εισόδημα) διαιρεμένο με την κλίμακα ισοδυναμίας.
Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαιρούνται αναλόγως
του
ισοδυνάμου εισοδήματος σε τέσσερις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής: (Α) έως έξι
χιλιάδες

ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


Εκδίδεται ξανά η Κάρτα Πολιτισμού για τους Τρίτεκνους
Ύστερα από διακοπή κάποιων μηνών, εκδίδεται ξανά η Κάρτα Πολιτισμού για τους Τρίτεκνους.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για την έκδοση Κάρτας Πολιτισμού μπορούν να βρουν πληροφορίες για τους δικαιούχους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κτλ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.kep.gov.grακολουθώντας/ το εξής path: Xoρήγηση Κάρτας Πολιτισμού και / ή να επικοινωνούν με τις τηλεφωνικές γραμμές 1500 ή 800 1 100 100 (γραμμή χωρίς χρέωση) για διευκρινίσεις.

Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/6/2013 ΑΠΟ 18:00 ΕΩΣ 20:00 (ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΣΤΙΣ 7/6/2013).

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

ΕΝΤΥΠΟ Α21 ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ LINK ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Α21

Το έντυπο Α21 αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης χρησιμοποιείται για τη χορήγηση είτε μόνο του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων (οικογένειες με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα), είτε και του ειδικού επιδόματος (οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα).Αιτών / δικαιούχος των επιδομάτων είναι ο υπόχρεος σε υποβολή του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας ε

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...